فارسی English العربی
"سوم شیخ کفعمی در بلد الأمین دعائی مرویّ از حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده که، هر ملهوف و مَکْرُوب و محزون و گرفتار و ترسانی بخواند آنرا، حقّ تعالی او را فَرَج کرامت فرماید و آن دعا این است:"
"یا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ، وَ یا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ،"
"ای تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد،ای اندوخته آن که اندوخته ای ندارد،"
"وَیا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ، ویا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ،"
"ای پشتیبان آن که پشتیبانی ندارد،ای نگاهدار آن که نگاهداری ندارد،"
"وَیا غِیاثَ مَنْ لا غِیاثَ لَهُ وَیا کَنْزَ مَنْ لا کَنْزَ لَهُ،"
"ای فریادرس آن که فریادرسی ندارد،ای گنج آن که گنجی ندارد،"
"وَیا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ، یا کَریمَ الْعَفْوِ، یا حَسَنَ التَّجاوُزِ،"
"ای عزّت آن که عزّتی ندارد،ای کریمانه درگذرنده، ای نیکو گذشت،"
"یا عَوْنَ الضُّعَفآءِ، یا کَنْزَ الْفُقَرآءِ، یا عَظیمَ الرِّجآءِ،"
"ای پشتیبان ناتوانان،ای غنای تهیدستان،ای بزرگ مایه امید،"
"یا مُنْقِذَ الْغَرْقی، یا مُنْجِیَ الْهَلْکی، یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ،"
"ای نجات دهنده غریقان،ای رهایی بخش هلاک شدگان،ای احسان کنده، ای زیبایی بخش،"
"یا مُنْعِمُ یا مُفْضِلُ، اَنْتَ الَّذی سَجَدَ لَکَ سَوادُ اللّیْلِ وَنُورُ النَّهارِ،"
"ای نعمت ده،ای عطابخش،تویی آن که سیاهی شب و روشنی روز"
"وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعاعُ الشَّمْسِ، وَحَفیفُ الشَّجَرِ وَدَوِیُّ الْمآءِ"
"و پرتو ماه و شعاع خورشید و وزش باد در درخت و صدای آب باریت سجده کرد،"
"یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ، لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ،"
"ای خدا،ای خدا،ای خدا،معبودی جز تو نیست،یگانه و بی شریکی ای پروردگار،"
"یا رَبّاهُ یا اَللهُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَافْعَـلْ بِنا ما اَنْتَ اَهْلُـهُ."
"ای خدا،بر محمّد درود فرست و با ما آنچه شایسته آنی انجام ده."
"پس بطلب، هر چه حاجت داری. مؤلف گوید: که از برای فَرَج و رفع گرفتاری و غم نیز نافع است، مواظبت بر این ذکر که حضرت جواد(علیه السلام) تعلیم فرموده:"
"یَا مَنْ یَکْفی مِنْ کُلِّشَیء، وَلا یَکْفی مِنْهُ شَیءٌ، اِکْفِنی ما اَهَمَّنی."
ای آن که از هرچیز کفایت کند و از او چیزی کفایت نکند کارهای مهمّ مرا کفایت فرما.