فارسی English العربی
و فرموده  اند می  خوانی  این تسبیحات را در هر روز ماه رمضان از اوّل تا به آخر و آن ده جزء است هر جزء آن مشتمل بر ده سُبْحانَ اللهِ
"(1) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ المُصَوِّرِ،"
"(1)منزه ه است خدا آفریننده هر تنفس کننده،منزّه است خدای صورتگر،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها، منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی،سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای پدیدآورنده هر چیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری، سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،منزّه است خدای به امتداد کلمات بی پایانش "
"سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ، سُبْحـانَ اللهِ السَّمیعِ الَّذی لَیْسَ شَیْءٌ اَسْمَعَ مِنْهُ،"
"منزّه است خدا پروردگار جهانیان،منزّه است خدای شنوا،که هیچکس شنواتر از او نیست،"
"یَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ،"
"از بالای عرشش می شنود آنچه زیر هفت زمین است،"
"وَیَسْمَعُ ما فی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَیَسْمَعُ الاَْنینَ وَالشَّکْوی،"
"و می شنود آنچه در تاریکیهای خشکی و دریاست،و می شنود ناله ها و شکوه ها را،"
"وَیَسْمَعُ السِّرَّ وَاَخْفی، وَیَسْمَعُ وَساوِسَ الصُّدُورِ وَلا یُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ."
"و می شنود پنهان و پنهان تر را،و می شود وسوسه های نهان در سینه ها را، و شنوایی اش را هیچ صدایی کر نکند."
"(2) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(2)منزّه است خدای آفریننده هر تنفس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین "
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری، سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود،و آنچه دیده نمی شود،منزّه است خدای به امتداد کلمات بی پایانش،"
"سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ، سُبْحـانَ اللهِ الْبَصیرِ الَّذی لَیْسَ شَیءٌ اَبْصَرَ مِنْهُ،"
"منزّه است خدا پروردگار جهانیان،منزّه است خدای بینا، که هیچکس بیناتر از او نیست،"
"یُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ،"
"از بالای عرشش می بیند آنچه زیر هفت زمین است،"
"وَیُبْصِرُ ما فی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لا تُدْرِکُهُ الاْبْصارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الاَْبْصارَ،"
"و می بیند آنچه در تاریکیهای خشکی و دریاست،دیده ها او را درک نمی کند،و او دیده ها را درک می کند،"
"وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ، لا تُغْشی بَصَرَهُ الظُّلْمَةُ، وَلا یُسْتَتَرُ مِنْهُ بِسِتْر،"
"و او مهربان و آگاه است،دیده اش را تاریکی نمی پوشاند،و چیزی از او با پوشش پوشیده نمی شود،"
"وَلا یُواری مِنْهُ جِدارٌ، وَلا یَغیبُ عَنْهُ بَرٌّ وَلا بَحْرٌ،"
"و دیوار چیزی را از او پنهان نمی کند،و خشکی و دریا از او غایب نمی گردد"
"وَلا یَکِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ ما فی اَصْلِهِ، وَلا قَلْبٌ ما فیهِ، وَلا جَنْبٌ ما فی قَلْبِهِ،"
"و کوه آنچه را در ریشه دارد از او پنهان نمی دارد،و نه دلی آنچه را در نهاد خود دارد،و نه پهلویی آنچه را در دل دارد،"
"وَلا یَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغیرٌ وَلا کَبیرٌ، وَلا یَسْتَخْفی مِنْهُ صَغیرٌ لِصِغَرِهِ،"
"و کوچک و بزرگی نمی تواند خود را از او پنهان کند،و چیز کوچکی به خاطر کوچکی اش نمی تواند از او پنهان شود،"
"وَلا یَخْفی عَلَیْهِ شَیءٌ فِی الاَْرْضِ وَلا فِی السَّمآءِ،"
"در زمین و آسمان چیزی بر او پنهان نیست،"
"هُوَ الَّذی یُصَوِّرُکُمْ فِی الاَْرْحامِ کَیْفَ یَشآءُ،"
اوست که شما را به هرگونه که بخواهد در رحم ها صورت می بندد
لا اِلـهَ اِلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ.
"معبودی جز او نیست،نیرومند و فرزانه است."
"(3) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(3)منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری، سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،و منزّه است خدا به امتداد کلمات بی پایانش،"
"سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ، سُبْحـانَ اللهِ الَّذی یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ،"
"منزّه است خدای پروردگار جهانیان،منزّه است خدای پدیدآورنده ابرهای گران"
"وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلائِکَةُ مِنْ خیفَتِهِ،"
"و رعد به سپاس او تسبیح می گوید،و فرشتگان از بیمش"
"وَیُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَیُصیبُ بِها مَنْ یَشآءُ،"
"و صاعقه ها را می فرستد و هرکه را بخواهد به آن دچار می کند،"
"وَیُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَی رَحْمَتِهِ،"
"و بادها را مژده ای پیشاپیش باران رحمتش می فرستد،"
"وَیُنَزِّلُ الْمآءَ مِنَ السَّمآءِ بِکَلِمَتِهِ،"
و با فرمانش آب را از آسمان نازل می کند
"وَیُنْبِتُ النَّباتَ بِقُدْرَتِهِ، وَیَسْقُطُ الْوَرَقُ بِعِلْمِهِ،"
"و گیاه را با نیرویش می رویاند،و برگ درخت را به دانشش فرو می رید،"
"سُبْحـانَ اللهِ الَّذی لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّة فِی الاَْرْضِ وَلا فِی السَّمآءِ،"
"منزّه است خدایی که به اندازه سنگینی غباری در زمین و آسمان از او پنهان نمی ماند،"
وَلا اَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْبَرُ اِلاّ فی کِتاب مُبین.
و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن چیزی نیست مگر در کتابی روشن نوشته است.
"(4) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(4) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ، سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ."
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
"سُبْحـانَ اللهِ الَّذی یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ اُنْثی،"
"منزّه است خدایی که می داند آنچه را هر مادری باردار است،"
"وَما تَغیْضُ الاَْرْحامُ وَما تَزْدادُ، وَکُلُّشَیْء عِنْدَهُ بِمِقْدار،"
"و آنچه را رحم ها فرو برند و آنچه را بیفزایند،و هر چیز نزد او به اندازه است،"
"عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ الْکَبیْرُ الْمُتَعالِ،"
"دانای پنهان و آشکار است،بزرگ و والاست،"
"سَوآءٌ مِنْکُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ،"
"برای او برابر است که کسی از شما آهسته سخن گوید یا بلند،"
"وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَّیْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ،"
"و پنهان شونده در شب باشد یا راه رونده آشکار در روز،"
"لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللهِ،"
"برای خدا فرشتگان پی گیری است پیش روی انسان و پشت سرش،که از او به فرمان خدا محافظت می کنند،"
"سُبْحانَ اللهِ الَّذی یُمیتُ الاَْحْیآءَ، وَیُحْیِی الْمَوْتی،"
"منزّه است خدایی که می میراند زنده ها را،و زنده می کند مردگان را،"
"وَیَعْلَمُ ما تَنْقُصُ الاَْرْضُ مِنْهُمْ، وَیُقِرُّ فِی الاَْرْحامِ ما یَشآءُ اِلی اَجَل مُسَمّیً."
"و آگاه است آنچه را زمین از ایشان می کاهد،خدایی که در رحم ها قرار می دهند آنچه را بخواهد تا زمانی معیّن"
"(5) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(5) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
"سُبْحـانَ اللهِ مالِکِ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشآءُ،"
"منزه است خدا،دارنده پادشاهی،به هر که بخواهی پادشاهی می بخشی،"
"وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشآءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشآءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشآءُ،"
"و از هرکه بخواهی می ستانی،و به هرکه بخواهی عزت می دهی،و به هر که بخواهی به خاک ذلت می کشانی،"
"بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اِنَّکَ عَلی کُلِّشَیء قَدیرٌ،"
"خیر تنها بدست توست،توبه هرچیز توانایی،"
"تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ، وَتُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ،"
"شب را وارد روز می کنی و روز را وارد شب می نمایی،"
"تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ،"
"زنده را از مرده،و مرده را از زنده بیرون می آوری،"
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشآءُ بِغَیْرِ حِساب .
و به هرکه بخواهی بی حساب روزی می دهی.
"(6) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(6) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
سُبْحـانَ اللهِ الَّذی عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها اِلاّ هُوَ
"منزّه است خدای یکه کلیدهای غیب نزد اوست،و آنها را کسی جز او نمی داند،"
"وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة اِلاّ یَعْلَمُها،"
"و به هر چه در خشکی و دریاست علم دارد،و برگی از درخت نمی افتد مگر آنکه می داند،"
وَلا حَبَّة فی ظُلُماتِ الاَْرْضِ وَلا رَطْب وَلا یابِس اِلاّ فی کِتاب مُبین .
و نیست دانه ای در تاریکیهای زمین و نه تر و خشکی مگر اینکه در کتابی روشن نوشته است.
"(7) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(7) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
سُبْحـانَ اللهِ الَّذی لا یُحْصی مِدْحَتَهُ الْقآئِلُونَ
"منزّه است خدایی که مدح کنندگان نمی توانند مدحش را برشمارند،"
"وَلا یَجْزی بِـالائِهِ الشّاکِرُونَ الْعابِدُونَ،"
"و سپاس گویان عبادت کننده توان پرداخت پاداش نعمتهایش را ندارند،"
"وَهُوَ کَما قالَ وَفَوْقَ ما نَقُولُ، وَاللهُ سُبْحانَهُ کَما اَثْنی عَلی نَفْسِهِ،"
"و او چنان است که خود فرموده،برتر از آنچه ما می گوییم، و خدای پاک چنان است که خودش را ستوده،"
"وَلا یُحیطُونَ بِشَیْء مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شآءَ،"
"به چیزی از دانشش احاطه نمی یابند مگر به اندازه ای که خود خواسته،"
"وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ، وَلا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ."
"حکومتش آسمانها و زمین او را به زحمت نمی اندازد،و او والا و بزرگ است."
"(8) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(8) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
"سُبْحـانَ اللهِ الَّذی یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها،"
"منزّه است خدا که آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن بیرون می آید می داند،"
"وَما یَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ وَما یَعْرُجُ فیها،"
"و از آنچه از آسمان فرو می ریزد،و آنچه در آن بالا می رود خبر دارد،"
"وَلا یَشْغَلُهُ ما یَلِجُ فِی الاَْرْضِ وَمایَخْرُجُ مِنْها،"
"و او را سرگرم نکند آنچه در زمین فرو می رود و از آن بیرون می آید،"
"عَمّا یَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ وَما یَعْرُجُ فیها،"
"از آنچه از آسمان فرو می ریزد و آنچه در آن بالا می رود،"
"وَلا یَشْغَلُهُ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ وَما یَعْرُجُ فیها،"
"و او را سرگرم نسازد و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود،"
"عَمّا یَلِجُ فِی الاَْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها،"
"از آنچه در زمین فرو می رود،و از آن بیرون می آید،"
"وَلا یَشْغَلُهُ عِلْمُ شَیْء، عَنْ عِلْمِ شَیْء،"
"و او را سرگرم نکند علم به چیزی از علم به چیز دیگر،"
"وَلا یَشْغَلُهُ خَلْقُ شَیْء عَنْ خَلْقِ شَیْء،"
"و او را سرگرم نکند آفریدن چیزی از آفریدن چیزی دیگر،"
"وَلا حِفْظُ شَیْء عَنْ حِفْظِ شَیْء وَلا یُساویهِ شَیْءٌ،"
"و نه نگهداری چیزی از نگهداری چیزی دیگر،و چیزی برابر او نیست،"
"وَلا یَعْدِلُهُ شَیْءٌ، لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ."
"و چیزی همتای او نمی باشد،چیزی مانند او نیست،و او شنوا و بیناست."
"(9) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(9) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
"سُبْحـانَ اللهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالاَْرْضِ،"
منزّه است خدا پدیدآورنده آسمانها و زمین
"جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً، اُولی اَجْنِحَة مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ،"
منزّه است خدایی که فرشتگان را فرستادگان خویش قرار داد دارندگان بالهایی دوتایی و سه تای و چهارتایی
"یَزیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشآءُ، اِنَّ اللهَ عَلی کُلِّشَیْء قَدیرٌ،"
"در آفرینش می افزاید آنچه را بخواهد،همانا خدا بر هرچیز تواناست،"
"ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلا مُمْسِکَ لَها،"
"آنچه خدا از سر رحمت برای مردم می گشاید کسی را توان بستن آن نیست،"
"وَما یُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ."
"و آنچه را می بندد،کسی را نیروی گشودن آن نمی باشد،و او نیرومند و حکیم است"
"(10) سُبْحـانَ اللهِ بارِئِ النَّسَمِ، سُبْحـانَ اللهِ الُمصَوِّرِ،"
"(10) منزّه است خدای آفریننده هر تنفّس کننده،منزّه است خدای صورت آفرین،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ الاَْزْواجِ کُلِّها، سُبْحـانَ اللهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ،"
"منزّه است خدای آفریننده همه جفتها،منزّه است خدای قراردهنده تاریکیها و نور،"
"سُبْحـانَ اللهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوی، سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ کُلِّشَیء،"
"منزّه است خدای شکافنده دانه و هسته،منزّه است خدای آفریننده هرچیز،"
"سُبْحـانَ اللهِ خالِقِ ما یُری وَما لا یُری،"
"منزّه است خدای آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود،"
"سُبْحـانَ اللهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحـانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
"منزّه است خدا به کشش کلمات بی پایانش،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،"
"سُبْحـانَ اللهِ الَّذی یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الاَْرْضِ،"
"منزّه است خدا که می داند آنچه را در آسمانها و زمین است،"
"ما یَکوُنُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَة اِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ، وَلا خَمْسَة اِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ،"
"گفتگوی پنهانی هیچ سه نفری نیست مگر اینکه او چهارمی آنهاست، و نه پنج نفری دیگر مگر اینکه او ششمی آنهاست،"
"وَلا اَدْنی مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْثَرَ اِلاّ هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَما کانُوا،"
"و نه کمتر از آ و نه بیشتر،مگر آنکه با آنها باشد هرجا که باشند،"
ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ اِنَّ اللهَ بِکُلِّ شَیْء عَلیمٌ.
"سپس روز قیامت آنان را به آنچه انجام داند آگاه می سازد،همانا خدا به هر چیز داناست."