فارسی English العربی
«خاتمه» در بیان نمازهای شبها و دعاهای روزها که مشهور است و علاّمه مجلسی(ره) در زادالمعاد در فصل آخر اعمال ماه رمضان ذکر فرموده و احقر در اینجا اکتفا می کنم به آنچه که آن بزرگوار نگاشته فرموده
چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید
چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ
ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید
هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ
دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد
چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ
چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ
دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سُبْحانَ اللّهِ
شش رکعت میان نماز شام و خفتن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیة  الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد
بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید
دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه اِنّا اَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ
هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ
چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید
شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ
چهار رکعت در دو رکعت اوّل بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید
: دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه اَلْهیکُمُ التَّکاثُرُ
دو رکعت در رکعت اوّل حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوّم حمد و صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ
چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه اِنّا اَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ
پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه بخواند زیرا که مشکلست در یک شب دو هزار و پانصد مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ خواندن
در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسّر شود
هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید
هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید
چهار رکعت در هر رکعت حمد و تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید
شش رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیة  الکرسی و صد مرتبه توحید و صد مرتبه کَوْثَرْ و بعد از نماز صـد مـرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد فقیر گوید نماز شب بیست و هشتم موافق آنچه مـن یـافتم بدین کیفیّت است شش رکعت نماز کند بـه فـاتحة  الکتاب و ده مـرتبه آیة  الکرسی و ده مرتبه کوثر و ده مرتبه قل هوالله احد و صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر ( صلی الله علیه وآله )
دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید
دوازده رکعت در هر رکـعت حمـد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محـمّد و ایـن نـمازها چنانچه مذکـور شـد هـر دو رکـعت بـه یـک سـلام است .