فارسی English العربی
روز اوّل: روز بسیار مبارکیست و در آن چند عمل وارد است:
روزه که ثواب روزه هشتاد ماه دارد .
خواندن نماز حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و شیخ فرموده که روایت شده که آن چهار رکعت است بدو سلام مثل نماز امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید پنجاه مرتبه و بعد از سلام تسبیح آن حضرت بخواند و بگوید :
"سُبْحانَ ذِی الْعِزِّ الشّامِخِ الْمُنیفِ،"
"منزّه است آن داری عزّت بلندمرتبه شریف،"
"سُبْحانَ ذِی الْجَلالِ الْباذِخِ الْعَظیمِ،"
"منزّه است آن دارای عظمت بسیار با شکوه بزرگ،"
"سُبْحانَ ذِی الْمُلْکِ الْفاخِرِ الْقَدیمِ،"
"منزّه است آن دارای فرمانروایی گرانمایه ازلی،"
"سُبْحانَ مَنْ یَری اَثَرَ النَّمْلَةِ فِی الصَّفا،"
"منزّه است آن که جای پای مورچه را بر سنگ صاف بیند،"
"سُبْحانَ مَنْ یَری وَقْعَ الطَّیْرِ فِی الْهَوآءِ،"
"منزّه است آن که چگونگی گذر پرنده را در هوا بیند،"
سُبْحانَ مَنْ هُوَ هکَذا وَلا هَکَذا غَیْرُهُ.
"منزّه است آن که او چنین است،و جز او چنین نیست."
دو رکعت نماز پیش اززوال به نیم ساعت در هر رکعت حمد یک مرتبه و هر یک از توحید و آیة  الکرسی و قَدْر ده مرتبه چهارم هر که از ظالمی ترسد در این روز بگوید :
حَسْبی حَسْبی حَسْبی مِنْ سُؤالی عِلْمُکَ بِحالی
"مرا کافی است،مرا کافی است،مرا کافی است،آگاهی تو به حالم از درخواست من."
تا حق تعالی کفایت کند شرّ ظالم را از او و بدانکه در این روز تولّد شده حضرت ابراهیم خلیل(علیه السلام) ودر این روز به روایت شَیْخَیْن تزویج شده حضرت فاطمه با امیرالمؤمنین(علیهما السلام)
روزهفتم سنه صد و چهارده وفات حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) در مدینه واقع شده و روز حُزْن شیعه است
روز هشتم روز تَرْوِیَه است و روزه اش فضیلت دارد و روایت شده که کفّاره شصت سال است و شیخ شهید غسل این روز را مستحب دانسته.