فارسی English العربی
ذکر مساجد مُعَظَّمِه در مدینه مُنَوَّرِه
از جمله مسجد قُبا است که بنا شده بر پرهیزکاری از روز اوّل و روایت شده که هر که برود به آن مسجد و دو رکعت نماز در آن گذارد برگردد با ثواب عُمره پس برو به این مسجد شریف و دو رکعت نماز تحیّت مسجد بجا آور و بخوان تسبیح زهراء(علیها السلام) را پس بخوان زیارت جامعه را که اوّلش اَلسَّلامُ عَلی اَوْلِیآءِاللّهِ است و ما آن را زیارت اوّل جامعه قرار می دهیم و بیاید در اواخر باب انشاءاللّه پس بخوان خدا را و بگو: یا کائِناً قَبْلَ کُلِّ شَیْء و این دعائیست طولانی نقلش منافی با اختصار است هر که خواهد به مزار بحار رجوع کند و نماز می گذاری در مشربه امّ ابراهیم یعنی غرفه مادر حضرت ابراهیم بن رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) که آن مسکن و محلّ نماز حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) بوده است و درمسجد فضیخ که درنزدیکی مسجد قبا است و آن را مسجد رَدّ شمس نیز می گویند و در مسجد فتح که مسجد احزاب نیز می گویند و چون در مسجد فتح از نماز فارغ شدی بگو:
"یاصَریخَ الْمَکْروُبینَ، وَیا مُجیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّینَ،"
"ای فریادرس گرفتاران،ای اجابت کننده دعای ناچاران،"
"وَیا مُغیثَ الْمَهْموُمینَ، اکْشِفْ عَنّی ضُرّی وَهَمّی وَکَرْبی وَغَمّی،"
"ای دادرس اندوهگینان،بدحالی و اندوه و گرفتاری و غمم را برطرف ساز،"
"کَما کَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ هَمَّهُ، وَکَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ،"
"چنان که از پیامبرت(درود خدا بر او و خاندانش باد)اندوهش را برطرف کردی و او را از هراس دشمنش کفایت نمودی،"
"وَاکْفِنی ما اَهَمَّنی مِنْ اَمْرِ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ،"
"در آنچه از کار دنیا و آخرت اندیشه مرا مشغول داشته کفایتم کن، ای مهربان ترین مهربانان."
ونمازمی گذاری در خانه حضرت امام زین العابدین و خانه امام جعفر صادق (علیهما السلام) و مسجد سلمان و مسجد امیرالمؤمنین (علیه السلام) که مُحاذی قبر حمزه است و مسجد مباهله آنقدر که بتوانی و دعا می کنی به آنچه خواهی انشاءاللّه تعالی.