فارسی English العربی
مؤلّف گوید: که ما در کتاب هدیّة الزّائرین در بیان تکالیف زوّار در مدیـنـه طیّبه گفتیم از چیزهائی که مهمّ است برای ایشان آنکه مادامی که در مدینه معظّمه هستند فرصت را غنیمت دانسته نماز بسیار کنند در مسجد حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) که نماز در آنجامقابل ده هزار نمازی است که در جای دیگر کرده شود و بهترین مکانهای مسجد روضه است که مابین قبر و منبر است و بدانکه چنانکه شیخ ما در تحیّه فرموده مقدار خوابیدن جَسَد مبارک پیغمبر ما و ائّمه صلواتُ اللّه علیهم اجمعین از زمین اشرفست از کعبه معظّمه به اتفاق جمیع فقهاء چنانـچه شهید (رحمه الله) در قواعد تصریح به آن نموده و در حدیث حسن از حضرمی منقول اسـت که حضرت صادق (علیه السلام) مرا امر فرمود که در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بسیار نماز کنم تا توانم و فرمود که همیشه تو را میسّر نمی شود که به این مکان شریف بیائی الخ و شیخ طوسی (رحمه الله) در تهذیب به سند معتبر از مرازم نقل کرده که حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که روزه گرفتن در مدینه و نماز کردن نزد ستونها واجب نیست بلکه واجب همان نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان است و لکن هر که خواهد روزه بدارد بهتر است از برای او و فرمود بسیار نماز کنید در این مسجد شریف تا توانید که بهتر است از برای شما و بدانید که آدمی گاه هست زیرک می باشد در کار دنیا مردم او را مدح می کنند که چه بسیار زیرک است فلانی پس چون باشد کسی که در امر آخرت زیرک باشد و زیارت کن حضرت رسول الله (صلی الله علیه وآله) را در هر روز مکرّر و همچنین ائمّه بقیع را به اندازه ای که ممکن است ترا و هر وقت که مشاهده کردی حجره حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) را سلام بکن بر آن حضرت و مادامی که در مدینه هستی مواظب خود باش و خود را حفظ  کن از گناهان و مظالم و تدبّر و تفکر کن در شرافت آن جا خصوص در مسجد شریف که قدمهای مبارک حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) بر آن زمینها گذاشته شده و آن بزرگوار در کوچه و بازار آن تردّد فرموده و در مسجد آن نماز خوانده و آنجا موضع وحی و تنزیل است و حضرت جبرئیل و ملائکه مقربّین آنجا فرود می آمدند وَلَنِعْمَ ما قیلَ.
اَرْضٌ مَشی جِبْریلُ فی عَرَصاتِها / وَاللهُ شَرَّفَ اَرْضَها وَسَمائَها
زمینی که جبریل در عرصاتش راه یافته / و خدا زمین و آسمانش را شریف گردانده
و تا ممکن شود تو را تصدّق کن در مدینه خصوص در مسجد و بخصوص به سادات و ذُرّیّه رسول (صلی الله علیه وآله) که ثواب جزیل و اجر عظیم برآن مترتّب است و علامه مجلسی(رحمه الله) فرموده که در روایت معتبر وارد شده است که درهمی که در آنجا تصدّق کنند برابر است با ده هزار درهم که در جاهای دیگر تصدّق کنند و اگر ممکن شود تو را اختیار کن مجاورت آن بلد طیّب را که مجاورت در مدینه مستحبّ است و احادیث مستفیضه در فضیلت آن وارد شده:
سَقَی اللهُ قَبْراً بِالْمَدینَةِ غَیْثَهُ / فَقَدْ حَلَّ فیهِ الاَْمْنُ بِالْبَرَکاتِ
خدا قبری را در مدینه با بارانش سیراکند / که در آن فرود آمده امنیت با برکتها
نَبِیُّ الْهُدی صَلّی عَلَیْهِ مَلیکُهُ / وَبَلَّغَ عَنّا رُوحَهُ التُّحَفاتِ
پیامبر هدایت که خدایش بر او درود فرستد / و برساند از ما به روان او هدیه ها
وَصَلّی عَلَیْهِ اللهُ ما ذَرَّشارِقٌ / وَلاحَتْ نُجُومُ اللَّیْلِ مُبْـتَدِرات
درود فرستد خدا بر او تا خورشید می تابد / و می درخشد ستارگان شب شتابان