فارسی English العربی
مناجات حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ،"
"خدای از تو امان می خواهم،روزی که سودی ندهد مال و فرزندان "
"اِلاّمَنْ اَتَی اللهَ بِقَلْب سَلیم،"
"مگر کسی که ولی به تمام معنی سالم نزد خدا آرد،"
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیْهِ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که ستمکار می گزد هر دو دستش را،"
"یَقُولُ یا لَیْتِنیِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً،"
"و می گوید ای کاش همراه پیامبر راه خدا را انتخاب می کردم،"
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماهُمْ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که شناخته شوند گناهکاران به نشانه هایشان،"
"فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصی وَالاَْقْدامِ،"
و به پیشانیها و قدمها بگیرندشان
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَجْزی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که کفایت نمی کند پدری از فرزندش،"
"وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِهِ شَیْئاً، اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ،"
"و نه فرزندی کفایت کننده است از پدرش به هیچ وجه،البته وعده خدا حق است."
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظّالِمینَ مَعْذِرَتُهُمْ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که عذرخواهی ستمکاران سود نمی دهد،"
"وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ،"
"و بر ایشان است لعنت،و عذاب و شکنجه سرای آخرت"
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْس شَیْئاً وَالاَْمْرُ یَوْمَئِذ للهِِ،"
"و از تو امان میخواهم روزی که کسی برای کسی اختیار چیزی را ندارد،و اختیار همه چیز در آن روز برای خداست،"
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخیهِ، وَاُمِّهِ وَاَبیهِ، وَصاحِبَتِهِ وَبَنیهِ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که انسان فرار می کند از برادر و پدر و مادر و همسر و فرزندانش،"
"لِکُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ یَوْمَئِذ شَأْنٌ یُغْنیهِ،"
"و برای هرکدام از آنها در آن روز کاری است،که آن کار او را بس است،"
"وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدی مِنْ عَذابِ یَوْمَئِذ بِبَنیهِ،"
"و از تو امان می خواهم روزی که گنهکار دوست دارد،اگر بتواند از عذاب آن روز،پسرانش"
"وَصاحِبَتِهِ وَاَخیهِ، وَفَصیلَتِهِ الَّتی تُؤْویهِ،"
و همسرش و برادرش و خویشانش که او را در بر می گیرند
"وَمَنْ فِی الاَْرْضِ جَمیعاً ثُمَّ یُنْجیهِ، کَلاّ اِنَّها لَظی نَزّاعَةً لِلشَّوی،"
"و هرکه در روی زمین است بها بدهد سپس این بها دادن او را نجات دهد هرگز!همانا عذاب الهی آتشی شعله ور است،برکننده پوست اعضا برای سوزاندن است!"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْمَوْلی وَاَ نَا الْعَبْدُ،"
"مولایم ای مولای من،تو مولایی و من بنده ام،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلاَّ الْمَوْلی،"
آیا رحم می کند به بنده جز مولا؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْمالِکُ وَاَ نَا الْمَمْلُوکُ،"
"مولایم ای مولای من،تو مالکی و من مملوکم،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ اِلاَّ الْمالِکُ،"
آیا رحم می کند به بنده جز مولا؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْعَزیزُ وَاَ نَا الذَّلیلُ،"
"مولایم ای مولای من،تو عزیزی و من خوار،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلیلَ اِلاَّ الْعَزیزُ،"
آیا رحم می کند به خوار جز عزیز؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْخالِقُ وَاَ نَا الْمَخْلُوقُ،"
"مولایم ای مولای من،تو خالقی،من مخلوق،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اِلاَّ الْخالِقُ،"
آیا رحم می کند به مخلوق جز خالق؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْعَظیمُ وَاَ نَا الْحَقیرُ،"
"مولایم ای مولای من تو باعظمتی و من ناچیز،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْحَقیرَ اِلاَّ الْعَظیمُ،"
آیا رحم می کند به ناچیز جز باعظمت؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْقَوِیُّ وَاَ نَا الضَّعیفُ"
"مولایم ای مولای من،تو نیرومندی و من ناتوان"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعیفَ اِلاَّ الْقَوِیُّ،"
"آیا رحم می کند به ناتوان جز نیرومند؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْغَنِیُّ وَاَ نَا الْفَقیرُ،"
"مولایم ای مولای من تو بی نیازی و من نیازمند،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقیرَ اِلاَّ الْغَنِیُّ،"
آیا رحم می کند به نیازمند جز بی نیاز؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْمُعْطی وَاَنـَا السّآئِلُ،"
"مولایم ای مولای من،تو عطا بخشی و من سائل،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ السّآئِلَ اِلاَّ الْمُعْطی،"
آیا رحم می کند به سائل جز عطابخش؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْحَیُّ وَاَ نَا الْمَیِّتُ،"
"مولایم ای مولای من،تو زنده ای و من مرده "
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ اِلاَّ الْحَیُّ،"
"آیا رحم می کند به مرده جز زنده؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْباقی وَاَ نَا الْفانی،"
"مولایم مولای من تو باقی هستی و من فانی،"
"وَ هَلْ یَرْحَمُ الْفانیَ اِلاَّ الْباقی،"
"آیا رحم می کند به فانی جز باقی؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الدّآئِمُ وَاَ نَا الزّآئِلُ،"
"مولایم ای مولای من تو پاینده ای و من از بین رونده،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الزّآئِلَ اِلاَّ الدّائِمُ،"
آیا رحم می کند به از بین رونده جز پاینده؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الرّازِقُ وَاَ نَا الْمَرْزُوقُ،"
"مولایم ای مولای من،تو روزی دهنده ای و من روزی داده شده،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ اِلاَّ الرّازِقُ،"
آیا رحم می کند به روزی داده شده جز روزی دهنده؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْجَوادُ وَاَ نَاالْبَخیلُ،"
"مولایم ای مولای من،تو جودمندی و من بخیل،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْبَخیلَ اِلاَّ الْجَوادُ،"
آیا رحم می کند به بخیل جز جودمند؟
"مَوْلایَ یامَوْلایَ، اَنْتَ الْمُعافی وَاَ نَا الْمُبْتَلی،"
"مولایم ای مولای من،تو عافیت بخشی و من گرفتار،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلی اِلاَّ الْمُعافی،"
آیا رحم می کند به گرفتار جز عافیت بخش؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْکَبیرُ، وَاَ نَا الصَّغیرُ،"
"مولایم ای مولای من تو بزرگی و من کوچکم،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّغیرَ اِلاَّ الْکَبیرُ،"
آیا رحم می کند به کوچک جز بزرگ؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْهادی وَاَ نَا الضّآلُّ،"
"مولایم ای مولای من،تو راهنمایی و من گمراه،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الضّآلَّ اِلاَّ الْهادی،"
آیا رحم می کند به گمراه جز راهنما؟
"مَوْلایَ یامَوْلایَ، اَنْتَ الرَّحْمنُ وَاَ نَا الْمَرْحُومُ،"
"مولایم ای مولای من تو رحم کننده ای و من رحم شده،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْحُومَ اِلاَّ الرَّحْمنُ،"
آیا رحم می کند به رحم شده جز رحم کننده؟
"مَوْلایَ یامَوْلایَ، اَنْتَ السُّلْطانُ وَاَ نَا الْمُمْتَحَنُ،"
"مولایم ای مولایم من،تو سلطانی و من آزمایش شده به بلاها،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ اِلاَّ السُّلْطانُ،"
"آیا رحم می کند به آزمایش شده به بلاها جز سلطان؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الدَّلیلُ وَاَ نَا الْمُتَحَیِّرُ،"
"مولایم ای مولای من تو دلیلی و رهنما و من سرگردان،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُتَحَیِّرَ اِلاَّ الدَّلیلُ،"
"آیا رحم می کند به سرگردان جز دلیل و رهنما؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْغَفُورُ وَاَ نَا الْمُذْنِبُ،"
"مولایم ای مولای من تو آمرزنده ای و من گناهکار،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلاَّ الْغَفُورُ،"
"آیا رحم می کند به گناهکار جز آمرزنده؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْغالِبُ وَاَ نَا الْمَغْلُوبُ،"
"مولایم ای مولای من،تو غالبی و من مغلوب،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ اِلاَّ الْغالِبُ،"
"آیا رحم می کند به مغلوب جز غالب؟،"
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الرَّبُّ وَاَ نَا الْمَرْبُوبُ،"
"مولایم ای مولای من تو پرورنده ای و من پروریده،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ اِلاَّ الرَّبُّ،"
آیا رحم می کند به پروریده جز پرورنده؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اَنْتَ الْمُتَکَبِّرُ وَاَ نَا الْخاشِعُ،"
"مولایم ای مولای من،تو بزرگمنشی و من فروتن،"
"وَهَلْ یَرْحَمُ الْخاشِعَ اِلاَّ الْمُتَکَبِّرُ،"
آیا رحم می کند به فروتن جز بزرگمنش؟
"مَوْلایَ یا مَوْلایَ، اِرْحَمْنی بِرَحْمَتِکَ،"
مولایم ای مولای من به من رحم کن به رحمتت
"وَارْضَ عَنّی بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ وَفَضْلِکَ،"
"و به جود و کرم،و فضلت از من راضی شو،"
"یا ذَاالْجُودِ وَالاِْحْسانِ، وَالطَّوْلِ وَالاِْمْتِنانِ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ"
"ای دارای جود و احسان و عطا و بخشندگی، به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان."
مؤلّف گوید: که سیّد بن طاووس بعد از این مناجات دعاء طولانی از آن حضرت نقل کرده مسمّی به دعاء امان مقام را گنجایش ذکر آن نیست و می خوانی نیز در این مقام شریف دعایی را که در مسجد زید ذکر می کنیم انشاءالله و بدانکه ما در هدیّة الزّائرین اشاره کردیم به اختلاف در محرابی که محلّ ضربت خوردن امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که آیا همین محراب معروفست یا آن محراب متروک و گفتیم که نهایت احتیاط در آن است که اعمال محراب را در هر دو جا بکنند یا گاهی در معروف و گاهی در متروک.
پس برو بسوی مقام حضرت صادق (علیه السلام) و آن واقع است در نزدیکی مسلم بن عقیل رضوان الله علیه و آنجا دو رکعت نماز کن و چون سلام دادی و تسبیح نمودی پس بگو:
"یا صانِعَ کُلِّ مَصْنُوع، وَیا جابِرَ کُلِّ کَسیر،"
"ای سازنده هر ساخته،ای جبران کننده هر شکسته،"
"وَیا حاضِرَ کُلِّ مَلاَء،وَیا شاهِدَ کُلِّ نَجْوی، وَیا عالِمَ کُلِّ خَفِیَّة،"
"و ای حاضر هر انجمن،و ای گواه هر گفتگوی نهان،و ای دانای هر پنهان،"
"وَیا غَیْرَ غائِب، وَیا قَریباً غَیْرَ بَعید، وَیا مُونِسَ کُلِّ وَحید،"
"و ای حاضر غیر غایب،و ای غالب غیر مغلوب،و ای نزدیک غیر دور،و ای همدم هر تنها،"
"وَیا حَیّاً حینَ لا حَیَّ غَیْرُهُ، یا مُحیِیَ الْمَوْتی وَمُمِیتَ الاَْحْیاءِ،"
"و ای زنده آن زمان که زنده ای نبود غیز از او، ای زنده کننده مردگان و ای میراننده زندگان،"
"الْقآئِمَ عَلی کُلِّ نَفْس بِما کَسَبَتْ، لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ،"
"ای مراقب هرکس به آنچه انجام داده،نیست معبودی جز تو،"
صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد.
بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.
پس بخوان هر چه خواهی مؤلّف گوید: که ما در پیش از این گفتیم و در اینجا نیز می گوییم که در مزار قدیم و مشهور بین مردم در ترتیب اعمال مسجد آنست که بعد از این مقام بجا می آورند اعمال دکّة القضاء و بیت الطّشت را که ما موافق مصباح الزّائر و بحار و دیگران بعد از اعمال ستون چهارم نقل کردیم پس اگر خواستی به نحو مشهور عمل نمایی رجوع کن به آنجا و اعمال این دو مقام را بجا آور انشاءالله تعالی.