فارسی English العربی
در بیان زیارت انبیاء عظام(علیهم السلام) و زیارت امامزادگان عالی مقام و زیارت قبور مؤمنین اَسْکَنَهُم اللّهُ دارَالسَّلام و مشتمل است بر سه مطلب مطلب اوّل در زیارت پیغمبران عظام(علیهم السلام) است بدانکه تکریم وتعظیم انبیاء(علیهم السلام)عقلاً و شرعاً لازم است: «لا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَد مِنْ رُسُلِهِ» و زیارت ایشان راجح وپسندیده و علماء تصریح فرموده اند به استحباب زیارت ایشان و عدد آن بزرگواران اگر چه خیلی بسیار است لیکن قبور معلومه ایشان بسیار کم است و قبور آنهائی که نقداً مستحضر هستم از این قرار است حضرت آدم و حضرت نوح در مرقد منوّر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) مدفونند و حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قدس خلیل که در نزدیکی بیت المقدس است مدفونست و در جوار آن حضرت جناب ساره زوجه آن حضرت و جناب اسحق و یعقوب و یوسف(علیهم السلام) مدفونند وحضرت اسماعیل(علیه السلام) ومادرش هاجر درمسجدالحرام در حجر مدفونند و در او است قبور انبیاء(علیهم السلام) و از حضرت باقر(علیه السلام) منقول است که ما بین رکن و مقام مملوّ است از قبور پیغمبران و از حضرت صادق(علیه السلام) مرویست که مابین رکن یمانی و حجرالاسود هفتاد پیغمبر مدفون است و در بیت المقدس قبور جمله ای از پیغمبران واقع است مانند حضرت داود و سلیمان و غیرهما سلام اللّه علیهم اجمعین که در نزد اهل آنجا معروفند و قبر جناب زکریّا(علیه السلام) در حلب معروف است و از برای جناب یونس(علیه السلام) در شریعه کوفه بقعه و قبّه ای است معروف و قبر حضرت هود و صالح در نجف اشرف مشهور و مرقد حضرت ذی الکفل در کنار شطّ فرات در نزدیکی کوفه به مسافت چند فرسخ معروف است و در شهر موصل است قبر جرجیس پیغمبر و در بیرون شهر قبر شیث هبة اللّه و در شوش قبر دانیال پیغمبر و در قبلی ]این به حسب آن چیزی است که در سابق در باب مسجد بُراثا ذکر شد والاّ فعلاً آن قبر شریف مشهور نیست «منه»[ مسجد براثا قبر جناب یوشع(علیه السلام) و غیر اینها سلام اللّه علیهم اجمعین و امّا در باب کیفیت زیارت ایشان پس در اخبار زیارت مخصوصی برای ایشان بنظر نرسیده مگر زیارت حضرت آدم و نوح(علیهما السلام) که در باب زیارت حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شرح رفت لکن از روایت زیارات جامعه که ما آن را اوّل زیارات جامعه قرار دادیم ظاهر می شود که انبیاء(علیهم السلام)نیز به آن زیارات کرده می شوند شاهد بر این آنکه شیخ جلیل محمّد بن المشهدی در مزار و سید اجلّ علیّ بن طاووس در مصباح الزّائر و غیر ایشان رضوان اللّه علیهم در آداب دخول کوفه همین زیارت شریفه را از برای مشهد حضرت یونس(علیه السلام)ذکر کرده اند و مظنون آن است که نقل ایشان زیارت مذکوره را از روی همان کلّیّه ای باشد که از خبر ظاهر می شود به هر حال اگر کسی آن زیارت جامعه را در مراقد شریفه انبیاء(علیهم السلام)بخواند مناسب است و چون زیارت در سابق مذکور شد محتاج به نقل آن در اینجا نیستیم هر که خواهد به زیارت اوّل زیارات جامعه رجوع کند و از فیض عظیم آن خود را بهره مند نماید.