فارسی English العربی
از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) منقول است که هر که بخواند سوره تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ در مکتُوبه پیش از آنکه بخوابد پیوسته درامان خدای تعالی خواهد بود تا داخل صبح شود و در امان خدای تعالی خواهد بود روز قیامت تا داخل بهشت شود و قطب راوندی از ابن عبّاس نقل کرده که مردی خیمه زد بر روی قبری و ندانست که آن قبر است پس خواند سوره تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ را پس شنید صَیحه زننده ای را که گفت این سوره مُنْجِیَه است پس این مطلب را به حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) عرض کرد آن حضرت فرمود آن سوره نجات دهنده است از عذاب قبر.