فارسی English العربی
و چون زوال محقّق شد اوّل کاری که می کنی آنست که می گوئی:
"سُبْحانَ اللهِ وَلا اِلهَ اِلاَّ اللهُ،"
"منزّه است خدا،و معبودی جز خدا نیست"
"وَالْحَمْدُ للهِِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً،"
"و ستایش خدای را که همسر و فرزندی نگرفته،"
"وَلَمْیَـکُـنْ لَـهُ شَریکٌ فِـی الْمُلْکِ،"
"و در فرمانروایی شریکی برای او نیست،"
وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبیراً
"و از روی خواری سرپرستی برایش نمی باشد،او را بزرگ شمار بزرگ شمردنی شایسته "