فارسی English العربی
و اگر بترسی از خراب شدن خانه و مکانی که در آنجا می خوابی پس می خوانی این آیه را:
"اِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ اَنْ تَزُولا،"
"خدا آسمانها و زمین را از اینکه تباه شوند نگاه می دارد،"
وَ لَئِنْ زالَتا اِنْ اَمْسَکَهُما مِنْ اَحَد مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً
"اگر تباه نشوند،هیچکس پس از آن را نگاه نمی دارد،خدا بردبار و آمرزشگر است."
و اگر از دزد ترسی آخر سوره بنی اسرائیل را بخوان که اوّلش این است: قُلِ ادْعُوا اللّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ