فارسی English العربی
دو رکعت است در رکعت اوّل حمد و آیة الکرسی و در رکعت دوم حمد و ده مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةِ الْقَدْرِ و چون سلام دهد بگوید:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبْرِ فُلان
"خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و ثواب آن را به قبر فلان بفرست."
و به جای فلان نام میّت را ذکر کند نماز دیگر ایضاً سید بن طاوس ازحضرت رسول (صلی الله علیه وآله) روایت کرده است که فرمود نمی گذرد بر میّت  ساعتی سخت تراز شب اوّل قبر پسرحم نمائید مُردگان خود را به صدقه و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی پس یکی از شماها دو رکعت نماز کند بخواند در رکعت اوّل فاتحة الکتاب یک مرتبه و قُلْ هُوَاللهُ اَحَد دو مرتبه و در رکعت دوم فاتحه یک مرتبه و اَلْهیکُمُ التَّکاثُر ده مرتبه و سلام دهد و بگوید:
"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدوَ آلِ مُحَمَّد،"
"خداوندا،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست"
وَابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبْرِ ذلِکَ الْمَیِّتِ فُلانِ بْنِ فُلان
و ثواب آن را به قبر فلان میّت برسان
پس حق تعالی می فرستد همان ساعت هزار ملک بسوی قبر آن میّت با هر ملکی جامه ای و حُلّه ای و تنگی قبر او را وسعت دهد تا روز نفخ صور و عطا کند به نمازگذار به عدد آنچه آفتاب بر آن طلوع می کند حسنات و بالا برده شود برای او چهل درجه