فارسی English العربی
چهار رکعت می گذاری و قنوت و ارکان آن را نیکو بجا می آوری و می خوانی در رکعت اوّل حمد یک مرتبه و
حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ
و خداوند ما را بس است و چه خوب کارگشایی است
هفت مرتبه و در رکعت دوّم حمد یک مرتبه و آیه
ماشآءَاللهُ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَ وَلَداً
آنچه خدا خواست شود هیچ نیرویی جز به خداوند نیست اگر ببینی که من در مال و فرزند از تو کمتر
هفت مرتبه و در رکعت سوم حمد یک مرتبه و قوله تعالی لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ هفت مرتبه و در چهارم حمد یک مرتبه وَ اُفَوِّضُ اَمْری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالْعِبادِ هفت مرتبه پس حاجت بخواه.