فارسی English العربی
روایت شده که هرگاه تو را حاجتی باشد بسوی حقّ تعالی و سینه ات از آن تنگ شده باشد پس دو رکعت نماز بکن و چون سلام نماز گفتی سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) بخوان پس به سجده برو و بگو صد مرتبه:
یا مَوْلاتی یا فاطِمَةُ اَغیثینی
ای سرپرستم ای فاطمه به فریادم برس
صورت خود را بر زمین گذارد و همین را صد مرتبه بگو پس به سجده برو و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صد مرتبه بگو پس باز به سجده برو و صد و ده مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن بدرستی که خداوند برمی آورد آن را انشاءالله تعالی. مؤلف گوید که شیخ حسن بن فضل طبرسی در مکارم الأخلاق فرموده نماز استغاثه به بتول(علیها السلام) دو رکعت نماز می کنی پس به سجده می روی و می گوئی یا فاطِمَةُ صد مرتبه پس جانب راست رُو را بر زمین می گذاری و صد مرتبه می گوئی پس جانب چپ می گذاری و صد مرتبه می گوئی پس دوباره به سجده می روی و صد و ده مرتبه می گوئی پس از آن می گوئی:
"یا آمِناً مِنْ کُلِّ شَیْیء وَ کُلُّ شَیْیء مِنْکَ خآئِفٌ حَذِرٌ،"
"ای بی هراس و بیم از هرچیز،که هرچیز از تو هراسان و برحذر است،"
"اَسْئَلُکَ بِاَمْنِکَ مِنْ کُلِّ شَیْء وَ خَوْفِ کُلِّ شَیْء مِنْکَ،"
"از تو می خواهم به ایمنی ات از هرچیز، و هراس هرچیز از تو،"
"اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَ اَنْ تُعْطِیَنی،"
"اینکه بر محمّد درود فرستی،و به من عطا کنی،"
"اَماناً لِنَفْسی وَ اَهْلی وَ مالی وَ وَلَدی،"
"ایمنی برای خود و خاندان و دارایی و فرزندانم،"
"حَتّی لا اَخافَ اَحَداً وَ لا اَحْذَرَ مِنْ شَیْء اَبَدَا،ً"
"تا از احدی نهراسم،و هرگز از چیزی حذر نکنم،"
اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْیء قَدیرٌ
به درستی که تو بر هرچیز توانایی.
نماز استغاثه دیگر
و نیز در این کتاب شریف از حضرت صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمود هرگاه یکی از شما خواهد استغاثه کند بسوی خداوند پس دو رکعت نماز کند پس به سجده رود و بگوید:
"یا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللهِ یا عَلِیُّ یا سَیِّدَیِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ،"
"ای محمد ای رسول خدا،ای علی ای آقای مردان و زنان مؤمن"
"بِکُما اَسْتَغیثُ اِلَی اللهِ تَعالی یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ اَسْتَغیثُ بِکُما،"
"به وسیله شما دو تن به خدای استغاثه می کنم،ای محمّد ای علی به شما دو تن استغاثه می کنم"
یا غَوْثاهُ بِاللهِ وَ بِمُحَمَّد وَ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ
ای فریادرس به خدا و به محمّد و علی و فاطمه.
و می شماری هر یک از امامان را پس می گوئی:
بِکُمْ اَتَوَسَّلُ اِلَی اللهِ تعالی
بوسیله شما توسل جویم بسوی خدای تعالی
پس بدرستی که در همان ساعت به فریاد تو خواهند رسید انشاءالله تعالی