فارسی English العربی
به جهت درد دهان از حضرت صادق(علیه السلام) مروی است که بگذار دست بر آن و بگو:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بِسْمِ اللهِ الَّذی لایَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دآءٌ
"به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است،به نام خدا که با نام او دردی زیان نرساند،"
اَعُوذُ بِکَلِماتِ اللهِ الَّتی لایَضُرُّ مَعَها شَیْئٌ
"پناه می برم به کلمات خدا که با آنها چیزی زیان نرساند،"
قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ
"قدّوس،قدّوس،قدّوس،"
اَسْئَلُکَ یا رَبِّ بِاسْمِکَ الطّاهِرِ الْمُقَدَّسِ الْمبارَکِ
"از تو می خواهم ای پروردگار به نام پاک، مقدّس،مبارکت،"
الَّذی مَنْ سَئَلَکَ بِهِ اَعْطَیْتَهُ وَ مَنْ دَعاکَ بِهِ اَجَبْتَهُ
"که هرکه با آن از تو خواست عطایش فرمودی،و هرکه با آن به درگاهت دعا کرد،اجابتش نمودی،"
اَسْئَلُکَ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد النَّبِیِ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ
"ای خدا،ای خدا،ای خدا،اینکه بر محمّد پیامبر و اهل بیتش درود فرستی،"
وَ اَنْ تُعافِیَنی مِمّا اَجِدُ فی فَمی
و به من عافیت دهی از آنچه می یابم در دهان
وَ فی رَاْسی وَفی سَمْعی وَ فی بَصَری وَ فی بَطْنی
و سر و گوش و چشم و شکم
وَ فی ظَهْری وَ فی یَدی وَ فی رِجْلی وَ فی جَوارِحی کُلِّها
و پشت و دست و پایم و در همه اعضایم.
که شفا می یابی انشاءاللّه تعالی