فارسی English العربی
تا آخر آنچه که گذشت و نیز از حضرت صادق(علیه السلام) وارد شده برای قَراقِر شکم که سیاه دانه با عسل بخورد دعای بَرَص یعنی پیسی اندام از یونس روایتست که گفت سپیدی در مابین دیدگان من عارض شده بود شکایت کردم آن را به حضرت صادق(علیه السلام)فرمود وضو بگیر و دو رکعت نماز گذار و بگو:
یا اَللهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا سَمیعَ الدَّعَواتِ
"ای خدا،ای بخشنده،ای مهربان،ای شنوای دعاها،"
یا مُعْطِیَ الْخَیْراتِ اَعْطِنی خَیْرَ الدُّنْیا وَ خَیْرَ الاْخِرَةِ
"ای عطابخش خیرات،خیر دنیا و آخرت را به من عطا کن،"
وَ قِنی شَرَّ الدُّنْیا وَ شَرَّ الاْخِرَةِ
"و مرا از شرّ دنیا وآخرت نگاه دار،"
وَ اَذْهِبْ عَنّی ما اَجِدُ فَقَدْ غاضَنیِ الاَْمْرُ وَاَحْزَنَنی
"و آنچه از ناراحتی بیابم از من دور کن،همانا این بیماری مرا به خشم آورده و غمگین ساخته است."
یونس گفت چنان کردم که آن حضرت فرموده بود حق تعالی آن پیسی را از من زایل کرد وَ لَهُ الْحَمْدُ
و در روایت عدّة الدّاعی است که حضرت با وی فرمود چون ثلث آخر شب می شود برخیز در اوّل آن و وضو بگیر و مشغول نماز شب خود بشو و بگو در سجده آخر در رکعت اوّل:
یا عَلَیُّ یا عَظیمُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ
"ای والا،ای بزرگ،ای بخشنده،ای مهربان،"
یا سامِعَ الدَّعَواتِ یا مُعْطِیَ الْخَیْراتِ
"ای شنوای دعاها، ای بخشنده خیرات،"
صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَاَعْطِنی مِنْ خَیْرِ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ
"درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد،و خیر دنیا و آخرت را به من عطا کن"
ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاصْرِفْ عَنّی مِنْ شَرِّ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ
"آنچنان که تو شایسته آنی،و شرّ دنیا و آخرت را از من بگردان"
ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَذْهِبْ عَنّی هذَا الْوَجَعَ فَاِنَّهُ قَدْ غاظَنی وَاَحْزَنَنی
"آنچنان که تو اهل آنی،و این درد را از من برطرف کن، که مرا به خشم آورده،و اندوهگین نموده است."
و الحاح و مبالغه کن در دعاء یونس گفت من بجا آوردم آنچه فرموده بود به کوفه هنوز نرسیده بودم که خوب شدم
و نیز برای آن نوشتن سوره یـس با عسل در جامی و شستن و خوردن وارد است چنانکه برای بواسیر نیز وارد شده و همچنین تربت امام سین(علیه السلام)با آب باران برای پیسی وارد شده و حَنا را با نوره مخلوط کردن و بر روی آن مالیدن نیز روایت شده