فارسی English العربی
و ازحضرت رسول (صلی الله علیه وآله) نقل شده که بر هر یک از برگ و دانه درخت اسفند ملکی موکّل است که با آنها هست تا آنکه بپوسد و ریشه اش و شاخش غم و سحر را برطرف می کند و در دانه اش شفای هفتاد درد است پس مداوا کنید به اسفند و کُنُدر و از حضرت امام رضا(علیه السلام) منقول است که مصروعی را دید پس طلب کرد قدحی از آب و خواند بر آن حمد و معوّذتین و دمید در قدح پس امر فرمود که از آن آب بر سر و صورتش ریختند تا به هوش آمد و فرمود دیگر عود نخواهد کرد بسـوی تـو هـرگـز و روایت شده از حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) که اگر جنّ سنگی افکند آن سنگ را بگیرد و بیافکند به همان موضعی که سنگ از آنجا آمده و بگوید:
حَسْبِیَ اللهُ وَ کَفی وَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعا لَیْسَ وَراءَ اللهِ مُنْتَهی
"خداوند مرا بس است و کافی،و خداوند شنید دعای کسی که او را خواند،ورای خدا نهایتی نیست"
ونیز از برای شرّ جنّیان نگاه داشتن مرغ وخروس و کبوتر و بزغاله درخانه نافع است
و نیز از برای شرّ جنیان در سفرو بیابان و مواضع هولناک آن از حضرت صادق(علیه السلام) مرویست که دست بر بالای سر گذارد و به صدای بلند بخواند
اَفَغَیْرَ دینِ اللهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمواتِ وَالاَْرْضِ
"آیا غیر دین خدا را می جوئید،و به او تسلیم شد آن که در آسمان ها و زمین است،"
طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ اِلَیْهِ یُرْجَعُونَ
"با اختیار و بی اختیار،و به سوی او بازگردند."
و نیز در بیابان در مواضع مُوحشه و هولناک وارد شده است که بلند اذان گویند.