فارسی English العربی
"اَللَّهُمَّ اِنَّ خِیَرَتَکَ فیمَا اسْتَخَرْتُکَ فیهِ تُنیلُ الرَّغآئِبَ،"
"خدایا بهتر چیزی که پسندیدی،در آنچه من از تو در آن طلب خیر کردم،به خواسته ها می رساند،"
"وَ تُجْزِلُ الْمَواهِبَ وَ تُغْنِمُ الْمَطالِبَ وَتُطَیِّبُ الْمَکاسِبَ،"
"و موهبتها را شایان می سازد،و درخواست شده ها را پرسود می کند،و کسبها را پاکیزه می نماید،"
"وَ تَهْدی اِلی اَجْمَلِ الْمَذاهِبِ وَ تَسُوقُ اِلی اَحْمَدِ الْعَواقِبِ،"
"و به زیباترین روشها هدایت می کند،و به جانب ستوده ترین عاقبتها سوق می دهد،"
"وَتَقی مَخُوفَ النَّوائِبِ اَللَّهُمَّ اِنّی اَسْتَخیرُکَ فیما عَزَمَ رَاْیی عَلَیْهِ،"
"و از پیش آمدهای بیمناک حفظ می نماید.خدای من از تو طلب خیر می کنم.در آنچه مصمّم شده رأیم بر آن،"
"وَ قادَنی عَقْلی اِلَیْهِ وَ سَهِّلِ اللّهُمَّ فیهِ ما تَوَعَّرَ وَ یَسِّرْ مِنْهُ ما تَعَسَّرَ،"
"و مرا عقلم به سوی آن کشانده، آسان گردان خدایا آنچه در آن دشوار شده،و هموار کن آنچه را از آن سخت گشته،"
"وَاکْفِنی فیهِ الْمُهِمَّ وَادْفَعْ بِهِ عَنی کُلَّ مُلِمٍّ،"
"و مهم مرا در آن کفایت کن،و از من به واسطه آن هر بلای شدید را دور فرما،"
"وَاجْعَلْ یا رَبِّ عَواقِبَهُ غُنْماً وَ مَخُوفَهُ سِلْماً،"
"پروردگارا عواقبش را سود،و بیمناکش را سلامت،"
"وَ بُعْدَهُ قُرْباً وَجَدْبَهُ خِصْباً وَ اَرْسِلِ،"
"و دورش را نزدیک،و خشکی اش را رشد وبرکت قرار ده،"
"اَللَّهُمَّ اِجابَتی وَاَنْجِحْ طَلِبَتی وَاقْضِ حاجَتی،"
"خدایا اجابت دعایم را برسان،و خواهشمند را برآور،و حاجتم را انجام ده،"
"وَاقْطَعْ عَنّی عَوائِقَها وَامْنَعْ عَنّی بَوائِقَها،"
"و موانعش را از من قطع کن، و سختی هایش را از من بازدار،"
"وَ اَعْطِنیِ اللّهُمَّ لِوآءَ الظَّفَرِ وَالْخِیَرَةَ فیمَا اسْتَخَرْتُکَ،"
"و به من عطا کن خدایا پرچم پیروزی،و بهترین چیزی که در آن از تو خیر خواستم،"
"وَ وُفُورَ الْمَغْنَمِ فیما دَعَوْتُکَ وَ عَوائِدَ الأِفْضالِ فیما رَجَوْتُکَ،"
"و کمال بهره مندی در آنچه خواندمت،و فواید افزون تر در آنچه امید به تو بستم،"
"وَاقْرِنْهُ اللّهُمَّ بِالنَّجاحِ وَ خُصَّهُ بِالصَّلاحِ،"
"و قرین ساز خدایا آن را با کامیابی،و مخوصش گردان به شایستگی،"
"وَاَرِنی اَسْبابَ الْخِیَرَةِ فیهِ واضِحَةً،"
"و در آن اسباب خیرجویی را آشکارا به من بنمایان،"
"وَاَعْلامَ غُنْمِها لائِحَةً وَاشْدُدْ خِناقَ تَعْسیرِها،"
"و نشانه های بهره را درخشان به من نشان بده،و گلوگیر دشواری اش را ببند،"
"وَانْعَشْ صَریعَ تَیْسیرِها وَ بَیِّنِ اللّهُمَّ مُلْتَبَسَها،"
"و به خاک افتاده آسان کاری اش را از خاک بردار،و روشن کن.خدایا مشتبهش را،"
"وَاَطْلِقْ مُحْتَبَسَها وَ مَکِّنْ اُسَّها،"
"و آزاد کن زندانی شده اش را و استوار کن پایه اش را،"
"حَتّی تَکُونَ خِیَرَةً مُقْبِلَةً بِالْغُنْمِ مُزیلَةً لِلْغُرْمِ،"
"تا خیری روی آور با بهره و سود باشد،برطرف کننده بدهی،"
عاجِلَةً لِلنَّفْعِ باقِیَةَ الصُّنْعِ اِنَّکَ مَلیٌ بِالْمَزیدِ مُبْتَدِءٌ بِالْجُودِ
"و شتاب ورز به سود و ماندگار عمل به درستی که تو به افزون بخشی نیرومندی،و آغاز کننده به بخششی."