فارسی English العربی
"اَللَّهُمَّ اِنّی اعُوذُ بِکَ مِنْ مُلِمّاتِ نَوازِلِ الْبَلاءِ، وَاَهْوالِ عَظآئِمِ الضَّرّآءِ،"
"خدایا از مصایب بلاهای پیش آمده و هراسهای بدحالی های بزرگ به تو پناه می آوردم،"
"فَاَعِذْنی رَبِّ مِنْ صَرْعَةِ الْبَاْسآءِ،"
"پس پروردگارا از تباهی تنگدستی پناهم بده،"
"وَ احْجُبْنی مِنْ سَطَواتِ الْبَلاءِ وَ نَجِنّی مِنْ مُفاجاةِ النِّقَمِ،"
"و از حملات بلا محفوظم بدار،و از انتقامهای ناگهانی رهایی ام بخش،"
"وَاَجْرِنی مِنْ زَوالِ النِّعَمِ وَ مِنْ زَلَلِ الْقَدَمِ،"
"و از زوال نعتها و لغزش گامها پناهم ده،"
"وَاجْعَلْنِی اللّهُمَّ فی حِیاطَةِ عِزِّکَ وَ حِفاظِ حِرْزِکَ،"
و قرارم ده خدایا در میدان عزّتت و حفاظ نگهداری ات
"مِنْ مُباغَتَةِ الدَّوایِرِ وَ مُعاجَلَةِ الْبَوادِرِ،"
"از حوادث ناگوار ناگهانی روزگار،و شتابگیری مصایب،"
"اَللَّهُمَّ رَبِّ وَ اَرْضَ الْبَلاءِ فَاَخْسِفْها وَعَرْصَةَ المِحَنِ فَارْجُفْها،"
"خدایا،پروردگارا،و زمین بلا را فرو بر،میدان محنتها را سخت بلرزان،"
"وَ شَمْسَ النَّوائِبِ فَاکْسِفْها وَ جِبالَ السُّوءِ فَانْسِفْها،"
"وآفتاب حوادث ناگوار را تیره کن،و کوههای بدی را متلاشی گردان،"
"وَ کُرَبَ الدَّهْرِ فَاکْشِفْها وَ عَوائِقَ الاُْمُورِ فَاصْرِفْها،"
"و گرفتاریهای روزگار را برطرف فرما، و موانع کارها را از من بگردان،"
"وَ اَوْرِدْنی حِیاضَ السَّلامَةِ وَاحْمِلْنی عَلی مَطایا الْکَرامَةِ،"
"و مرا به حوضهای سلامت وارد کن،و بر مرکبهای کرامت سوار فرما،"
"وَاصْحَبْنی بِاِقالَةِ الْعَثْرَةِ وَاشْمَلْنی بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ،"
"و با نادیده گرفتن لغزش همراهم باش،و مرا با پوشاندن عیب فراگیر،"
"وَ جُدْ عَلَیَّ یا رَبِّ بِالائِکَ وَ کَشْفِ بَلائِکَ،"
و به عطاهای برجسته ات و برطرف کردن بلایت
"وَ دَفْعِ ضَرّآئِکَ وَادْفَعْ عَنّی کَلاکِلَ عَذابِکَ،"
"و دفع پریشان حالی ات پروردگارا به من بخشش آر،"
"وَاصْرِفْ عَنّی اَلیمَ عِقابِکَ وَاَعِذْنی مِنْ بَوائِقِ الدُّهُورِ،"
"و توده های عذابت را ا زمن دور کن،و کیفر دردناکت را از من بگردان،و از حوادث روزگار پناهم ده،"
"وَاَنْقِذْنی مِنْ سُوءِ عَواقِبِ الاُْمُورِ،"
"و از بدی سرانجام کارها نجاتم بخش،"
"وَاحْرُسْنی مِنْ جَمیعِ الْمَحْذُورِ وَاصْدَعْ صَفاةَ الْبَلاءِ عَنْ اَمْری،"
"و از همه ناملایمات پاسم بدار،و سنگ بلا را از کارم بشکن،"
"وَاشْلُلْ یَدَهُ عَنّی مَدی عُمْری،"
"و دست بلا را تا پایان عمرم نسبت به من شل کن،"
"اِنَّکَ الرَّبُّ الْمَجیدُ الْمُبْدِئُ الْمُعیدُ، الْفَعّالُ لِما تُریدُ."
"به درستی که تو پروردرگار بزرگوار،آغازگر،بازگرداننده ای و آنچه را بخواهی انجام دهنده ای"