فارسی English العربی
از حضرت امام محمّد باقر ( علیه السلام ) منقول است  که چون کسی از صاحبان بلا را به بینی سه مرتبه آهسته بگو که او نشنود :
اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی عافانی مِمَّا ابْتَلاکَ بِهِ وَ لَوْ شاءَ فَعَلَ
ستایش خدایی را که بهبودیم بخشید از آنچه تو را بدان گرفتار کرده و اگر می خواست کرده بود.
که هر که چنین کند هرگز آن بلا به او نرسد و در روایت دیگر است که بگو:
اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی عافانی مِمَّا ابْتَلاکَ بِهِ
ستایش خدایی را که بهبودی داد مرا از آنچه تو را بدان مبتلا کرده
وَفَضَّلَنی عَلَیْکَ وَ عَلی کَثیر مِمَّنْ خَلَقَ
و برتریم داد بر تو و بر بسیاری از آفریدگانش
و آهسته بگو که او نشود.