فارسی English العربی
از حضرت رسول ( صلی الله علیه وآله ) منقول است که هر کس یهود یا ترسا یا گبری را به بیند و بگوید :
اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی فَضَّلَنی عَلَیْکَ بِالاِْسْلامِ دیناً
ستایش خدایی را که برتریم داد بر تو به دینم اسلام
وَ بِالْقُرْآنِ کِتاباً وَ بِمُحَمَّد نَبِیّاً وَ بِعَلِیّ اِماماً
و به کتابم قرآن به پیامبرم محمّد و به امامم علی
وَ بِالْمُؤْمِنینَ اِخْواناً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبْلَةً
و به مؤمنین دربرادری و به خانه کعبه قبله ام
خدا میان او و آن کافر در جهنّم جمع نکند.