فارسی English العربی
و بدانکه حق تعالی در سوره هود فرموده:
"وَلاتَرْکَنُوا اِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ،"
"به جانب کسانی که ستم کردند متمایل نشوید،در نتیجه آتش شما را تماس می یابد،"
وَ مالَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ اَوْلِیآءَ ثُمَّ لاتُنْصَروُنَ
"و جز خدا برای شما دوستانی نباشد،سپس یاری نشوید."
مفسّرین در معنی آن فرموده اند که یعنی میل اندک نکنید چه جای بسیاربسوی آنانکه ستم کردند پس برسد به شما آتش جهنّم و بعضی گفته اند که رُکُونِ مَنْهِیٌّ عَنْهُ دخول با ایشان است درظلم ایشان و اظهار رضایت به کار ایشان و اظهار موالات ایشان و در روایت اهلبیت (علیهم السلام) است که رُکُون مودّت و نصیحت و طاعت ایشان است.